FAQ og kontaktinformation

Her finder du svar på de oftest stilet spørgsmål:

Hvor er mit bevis?

Her står hvordan du finder dit bevis: Kan ikke finde / printe mit bevis
Læs det grundigt.  

 

Siden meldte fejl under min booking:

Det kan ske at tilmeldingssiden laver fejl, dette kan opstå hvis du trykker tilbage eller går væk fra siden og siden hen går ind igen, under selve booking.

Har du indtastet navn, adresse og cpr-nummer vil vores server dog reservere en plads på holdet til dig. Det betyder at du er på holdet, selvom du ikke får en bekræftelsesmail.

Din reservation kan dog udløbe. Sker det, vil du få en mail med nærmere information herom i samme øjeblik det sker.

  

Jeg får følgende fejl: ”Deltager eksisterer i forvejen på dette hold.”

Får du denne besked så er din tilmelding ikke gået helt igennem, men systemet husker dig - det gør vi også.

Har du ikke mulighed for at betale med kort, skal du skrive en mail til os på: mail@routesafe.dk Så afslutter vi din tilmelding og du kan betale kontant ved fremmøde, mod et gebyr på kr. 30,-  

Har du ikke fået en bekræftelse på mail, kan dette skydes, at du ikke har indtastet din mailadresse korrekt eller, at du tidligere har forsøgt at tilmelde dig men har afbrudt tilmeldingen i forløbet.

 

Online betalingen gik ikke igennem:

Hvis online betalingen ikke blev gennemført, kan du vælge bare at medbringe pengene kontant. Bemærk at der pålægges et gebyr på kr. 30-

Skal betalingen ske online, kan du vælge at bede om et betalingslink. Dette gør du på mail: mail@routesafe.dk

 

Skal jeg have alle 8 timers førstehjælp når jeg har taget noget af det tidligere?

Oftest er svart ja, men det kan tænkes at du kan nøjes med 4½ timers førstehjælp.

Kurset er opbygget af to moduler af 4 timers (240 min.) varehed. Første modul er HLR (Hjerte Lunge Redning) og AED (Hjertestarter). Andet modul er færdselsrelateret førstehjælp til bil, traktor & motorcykel. Har du taget et af disse moduler tidligere og er der udstedt et bevis i henhold til kørekortbekendtgørelsen § 36, stk. 7 og DFR retningslinjer, kan du fritages for undervisning. I modsatte fald skal du på kursus igen - også selvom du har haft førstehjælp før - måske endda flere gange før.
Tages modul "Færdselsrelateret førstehjælp til bil, traktor & motorcykel" sepereat tager dette modu 4½ time. 

Vi anbefaler generelt at du tager alle 8 timer. Det gør vi fordi:

  1. Du er 100% sikker på at dit bevis er gyldigt og ikke bliver afvist.
  2. Vores erfaring siger os, at de elever som har haft HLR tidligere, faktisk stadig får en hel del ud af de første 4 timer hos os, fordi vi er mere nede i substansen.
  3. Undervisningen er sammenhængende - alt giver meget mere mening, når du er med fra starten.
  4. Vores kurser er så billige og udgifterne til administration, lokaler, forsikringer og materialer er de samme, så der er ikke er prisforskel. Så hvorfor ikke tage hele pakken?
  5. Bliver dit bevis afvist, skal du tilmelde dig et nyt kursus (og betale for dette kursus).

Så har du, efter de gældende regler, et gyldigt bevis for f.eks. HLR, så kan du vælge først at kommer 3½ time efter kursusstart. Det er helt op til dig.

Læs mere om merit.

 

Kan jeg overflyttes til et andet hold?

Det kan ske at man bliver forhindret i at deltage. I det tilfælde kan du blive overflyttet til et andet kursus. Du skriver bare dit navn, datoen på det kursus du er tilmeldt og datoen på det kurus du gerne vil overlyttes til i en mail til os – så overflytter vi dig.

Du skal dog være opmærksom på, at vi normalt opkræver kr. 75,- til dækning af vores udgifter i forbindelse med flytningen.

Du kan ikke overflyttes senere den 24 timer før kursusstart.   

 

Jeg skal melde afbud:

Du kan ikke melde afbud telefonisk.

Afbud skal ske skriftligt på e-mail. 

Dette har vi valgt for, at du også til enhver tid, kan dokumentere at du har meldt afbud rettidigt.

Skriv mailen til: mail@routesafe.dk og oplys om navn, fødselsdato og datoen for kursuset.

 

Kan jeg ikke ringe til jer:

Jo det kan du godt.

Du skal dog være opmærksom på, at kontoret er deltids bemandet .

Derfor beder vi dig om kun at ringe på 22114455 hvis det er meget præserende. Vi træffes normalvis bedst mellem 10 og 12.

Du skal også være opmærksom på, at der ingen garanti er for, at vi er på kontoret og online på vores bookningsystem, selvom du ringer mellem 10 og 12.

Derfor er det altid en god idé at skrive en mail til os. Vi svarer når vi er på kontoret. 

 

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med eller vil klage over et kursus købt hos os, bedes du henvende dig til os på mail: mail@routesafe.dk

Hvis ikke dette er tilfredsstillende har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Du kan benytte dette link: https://minsag.forbrug.dk/fkvweb/checkcomplaintstart.aspx

 

 

Kontakt oplysninger:

RouteSafe.dk

 

Kontor:

Junghansvej 64
6000 Kolding

Mail: mail@routesafe.dk

CVR: 33007698
Bank: 0759 - 3225611628

Undervisningslokale:

Kolding: Dyrehavevej 110, v. Nordre Sportsplads, 6000 Kolding

Grindsted: Magion, Tinghusgade 15, 7200 Grindsted