Hvorfor skal det tage 8 timer?

Kurset består af 4 timers "Hjerte-Lunge-Redning + brug af hjertestarter" og 4 timers "Færdselsrelateret Førstehjælp" Ialt: Førstehjælp til dit kørekort = 8 timer

Hjerte-Lunge-Redning 
Indhold:
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Redningskæden
Hjerte-Lunge-Redning
Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og de omkringståendes fysiske sikkerhed
Kontrol af bevidsthed
Råb på hjælp
Frie Luftveje
Kontrol af åndedræt
Alarmering
Hjertemassage
Kunstigt åndedræt
Aflåst / stabilt sideleje

Færdselsrelateret Førstehjælp
Indhold:
Forhold ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Nødflytning
Livreddende førstehjælp, ABC-reglen og den livsvigtige ilttransport
Alarmering
Shock
Psykisk førstehjælp
Blødninger
Hovedlæsioner
Brud på nakke, rygsøjle og / eller bækken
Brud på arme og ben