Problemer med at downloade beviser

Det er Dansk Førstehjælpsråd (DFR) som har dit bevis liggende - ikke os - og DFRs server er lukket delvist ned.

Som sagt er det Dansk Førstehjælpsråd (DFR) som har dit bevis. Sådan skal det også være jf. loven. Problemet er nu at serveren, i forbindelse med indførelsen af persondataforordningen d. 25 maj 2018, ikke længere (efter den 3. september) kan søge på dit cpr-nummer. 

Problemet er altså, at du frem til den 3. september 2018 kunne få dit bevis ved at indtaste dit cpr-nummer. Dette kan du ikke længere. 

Denne pludselige ændring har ikke været annonceret, ej heller internt til instruktørerne, inden funktionen blev lukket ned. Derfor står vi nu i denne meget frustrerende situation. Det er meget beklageligt. 

 

Sådan kan du nu få dit bevis!

Har du været på kursus hos os FØR den 3. september 2018, kan vi hente dit bevis og sende det til dig som en pdf fil.

Skriv en mail til: mail@routesafe.dk

Oplys om: Navn og kursusdato
Bemærk: Det er ikke tilladt at sende cpr-nummer i e-mails.

Vær opmærksom på at der kan gå op til et par dage før du har dit bevis.

 

Har du spørgsmål direkte til Dansk Førstehjælpsråd:
Telefon: +45 70 220 230
Mail: post@foerstehjaelpsraad.dk